Nyheter

 • Ons 24 jun 2020

  Få barn sjukhusvårdade för Covid-19 i Stockholm

  Trots uttalad spridning av SARS-CoV-2 i Stockholm är det få barn som hittills behövts sjukhusvård pga Covid-19. Detta visar en ny sammanställning gjord av Helena Hildenwall och kollegor på samtliga inlagda barn som testat positivt för SARS-CoV-2 i Stockholm under…

 • Tor 11 jun 2020

  Risk för brist på cefotaxim

  På grund av ökad användning och/eller störningar i produktionen finns det en risk för att brist på cefotaxim kommer att uppståunder 2020. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) tagit fram en vägledning med beskrivning av alternativa preparat.…

 • Tor 30 apr 2020

  Covid-19 och Kawasaki – sambandet oklart

  Engelska National Health Services (NHS) kom ut med en varning om ett ökat antal -observerade fall med Kawasaki-liknande sjukdom med möjlig koppling till Covid-19 vilket fått stor uppmärksamhet i media. Flera bemötande kommentarer kring ämnet har nu publicerats, bland annat…

 • Ons 25 mar 2020

  Astma och immunosuppression ej riskfaktorer för Covid-19

  Även om det nu finns ett ökande antal rapporter om att barn som grupp generellt drabbas av mild Covid-19 sjukdom så är det fortfarande oklart om vissa riskgrupper bland barn löper ökad risk för att drabbas av svår sjukdom. Svenska…

 • Tis 24 mar 2020

  Översiktsartikel om Covid-19 hos barn

  Professor Jonas Ludvigsson har skrivit en översiktsartikel om Covid-19 hos barn som nyligen publicerats i Acta Paediatrica. Artikeln belyser återigen det faktum att svår sjukdom hos barn är ovanligt. Länk till artikeln finner ni här.

 • Fre 13 mar 2020

  Barnveckan 2020 ställs in

  Med anöedning av Covid-19 pandemin meddelade arrangörerna av barnveckan att hela evenemanget som planerats till 1-4 april tyvärr ställs in. https://www.barnlakarforeningen.se/2020/03/12/barnveckan-2020-stalls-in/

 • Fre 13 mar 2020

  Översiktsartikel om coronavirusinfektioner hos barn i PIDJ

  En översiktsartikel om coronavirusinfektioner hos barn har precis publicerats i Pediatric Infectious Disease Journal, Europeiska barninfektionsföreningens (ESPIDs) officiella tidskrift. Artikeln belyser att Sars-Cov-2, viruset som orsakar sjukdomen Covid-19, verkar orsaka betydligt lindrigare sjukdom hos barn än hos vuxna. Så var…

 • Tor 12 mar 2020

  COVID-19 hos gravida kvinnor, ammande kvinnor och barn och ungdomar

  Många har frågor kring Covid-19 hos barn. Vi hänvisar fortsatt till Folkhälsomyndigheten samt WHO och amerikanska samt europeiska smiddskyddsinstituten för mer information. Vidare har Professor Inge Axelsson skrivit en artikel på internetmedicin som sammanfattar kunskapsläget om Covid-19 hos barn och…

 • Tor 12 mar 2020

  COVID-19 klassas som pandemi

  WHO gick den 11 mars ut med att Covid-19 klassas som en pandemi, dvs att okontrollerad spridning i stora delar av världen föreligger. Detta kommer dock inte att innebära någon ändring för arbetet med smittskydd.  

Etiketter

Kategorier

Inga kategorier.