Presentationer från vintermötet om svåra bakteriella luftvägsinfektioner

Vi vill än en gång passa på att tacka alla deltagare som närvarade vid vintermötet 2023 med tema svåra bakteriella luftvägsinfektioner. Nu finns presentationerna från mötet upplagda under fliken vårdprogram (kräver lösenord).


Publicerad
2023-03-22 av Samuel Rhedin