Styrelsen

c/o Christian Penno, Fredrik Cösters gata 4, 254 43, Helsingborg.

Ordförande
Joachim Luthander, bitr överläkare,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm joachim.luthander@regionstockholm.se

Vice ordförande
Per Brolin, barnläkare, barn- och ungdomskliniken, Karlstad Per.Brolin@regionvarmland.se

Skattmästare
Christian Penno, överläkare, barnkliniken Helsingborgs lasarett,  christian.penno@gmail.com

Sekreterare
Karin Biswanger, barnläkare, barn- och ungdomskliniken, Borås karin.biswanger@vgregion.se

Vetenskaplig sekreterare
Anna Berggren, barnläkare, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Norrtälje TioHundra anna.berggren@ki.se

Internationell sekreterare
Annika Malmgren, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg Annika.malmgren@vgregion.se

Ledamöter

Percy Nilsson, överläkare, Skånes universitetssjukhus, percy.nilssonwimar@skane.se

Olof Hertting, bitr överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, olof.hertting@regionstockholm.se

Selma Olsson Åkefeldt, överläkare, Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, selma.olsson-akefeldt@regionstockholm.se

Samuel Arthur Rhedin, ST-läkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset. samuel.rhedin@regionstockholm.se

Maria Björmsjö, barnläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå, maria.bjormsjo@regionvasterbotten.se

Susanne Sütterlin, barnläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala, susanne.sutterlin@akademiska.se


access_time 2024-01-26 13:50:14

event Kalender