Styrelsen

 

Adress
Styrelsen för svensk barninfektionsförening
c/o Christian Penno, Fredrik Cösters gata 4, 254 43, Helsingborg.
Ordförande
Joachim Luthander, bitr överläkare,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm joachim.luthander@karolinska.se
Vice ordförande
Percy Nilsson, överläkare, Skånes universitetssjukhus, percy.nilssonwimar@skane.se
Skattmästare
Christian Penno, överläkare, barnkliniken Helsingborgs lasarett,  christian.penno@gmail.com
Sekreterare
Maria Björmsjö, barnläkare, Norrlands universitetssjukhus, Umeå,
maria.bjormsjo@vll.se
Vetenskaplig sekreterare
Anna Berggren, barnläkare, Barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, Norrtälje TioHundra anna.berggren@ki.se
Internationell sekreterare
Kristina Elfving, överläkare, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg kristina.elfving@vgregion.se
Ledamöter
Olof Hertting, bitr överläkare,
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm, olof.hertting@sll.se
Per Wekell, överläkare,
barn- och ungdomskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla; Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet per.wekell@vgregion.se
Per Brolin, barnläkare, barn- och ungdomskliniken, Karlstad Per.Brolin@regionvarmland.se
Karin Biswanger, barnläkare,
barn- och ungdomskliniken, Borås karin.biswanger@vgregion.se
Samuel Rhedin, ST-läkare, Sachsska barn och ungdomssjukhuset. samuel.rhedin@sll.se
Helena Åberg, barnläkare, Barn- och ungdomskliniken i Norrköping, Region Östergötland


access_time 2021-01-22 13:39:39

event Kalender