Länkar

Covid-19 hos barn

BLFs sida om Covid-19 hos barn: https://www.barnlakarforeningen.se/covid-19/

Evidenssummering av tre brittiska barnläkare (uppdateras kontinuerligt): https://dontforgetthebubbles.com/evidence-summary-paediatric-covid-19-literature/

Svensk sammanfattning av Covid-19 hos barn från kinesiska data: https://lakartidningen.se/klinik-och-vetenskap-1/nya-ron/2020/03/covid-19-hos-barn-initiala-lardomar-fran-kina/

Inge Axelsson artikel på Covid-19 hos barn och gravida på internetmedicin: https://www.internetmedicin.se/page.aspx?id=9368

Systematisk kunskapsöversikt om Covid-19 hos barn av Jonas Ludvigsson: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/apa.15270

 

Övriga länkar

Folkhälsomyndigheten: http://www.folkhalsomyndigheten.se/

Infektionsläkarföreningen: http://www.infektion.net

RAF: http://www.sls.se/raf – Referensgruppen för antibiotikafrågor

RAV: http://www.folkhalsomyndigheten.se/rav

STRAMA: http://www.strama.se

 

Internationella organisationer

ESPID: www.espid.org – Europeiska sällskapet för barninfektioner

ANZPID: www.asid.net.au/groups/anzpid – Australisk-nyazeeländska barninfektionsgruppen

PIDS: http://www.pids.org/ – Amerikanska barninfektionssällskapet

WSPID: www.wspid.com – Världsorganisationen för barninfektioner

CDC: www.cdc.gov – Amerikanska smittskyddsinstitutet

WHO: www.who.int – Världshälsoorganisationen

International pediatric fungal network: http://www.ipfn.org – Internationella nätverket för svampinfektioner hos barn

 

 


access_time 2020-03-25 14:09:53

event Kalender