Formellt utbildningsprogram i barninfektion

Svensk Barninfektionsförening kan nu stolt presentera ett formellt utbildningsprogram för den barnläkare som vill fördjupa sina kunskaper inom ämnet barninfektion. Utbildningen har formulerats i två versioner med olika omfattning.
Nivå A – infektionsinriktad barnläkare, syftar till att ge en fördjupad kunskap inom ämnet barninfektion, men består av ett reducerat program jämfört med Nivå B.
Nivå B – barninfektionsspecialist, är ett mer omfattande utbildningsprogram som utgår från European Society of Pediatric Infectious Disease Society (ESPID)s riktlinjer och är tänkt att utgöra en grund för en framtida formell subspecialisering inom barninfektion. Förhoppningen från delföreningens sida är att detta skall göra utbildningen mer lättillgänglig för kollegor runt om i landet som vill fördjupa sina kunskaper, men som av olika anledningar inte har möjlighet att genomföra alla de moment som krävs uppnå fullt status som subspecialist inom barninfektion.
Rekommendationen från Svensk Barninfektionsförening är det på sikt skall finnas minst en Barnläkare med infektionsinriktning (Nivå A) på varje länssjukhus i Sverige och minst en formell subspecialist (Nivå B) på varje universitetsklinik.
Varmt välkommen att ta kontakt med Svensk Barninfektionsförening om du har intresse av att genomföra någon av dessa utbildningsprogram. Vi ser fram emot att börja bygga ett nätverk av barninfektionsutbildade kollegor landet runt!


Publicerad
2023-02-24 av Samuel Rhedin
Uppdaterad
2023-05-29 16:00