Risk för brist på cefotaxim

Publicerad
2020-06-11 18:30:06
Skribent
Samuel Rhedin

På grund av ökad användning och/eller störningar i produktionen finns det en risk för att brist på cefotaxim kommer att uppståunder 2020. Med anledning av detta har Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF) tagit fram en vägledning med beskrivning av alternativa preparat. Svensk barnläkarförening kommer inom kort att återkomma med barnspecifika rekommendationer avseende dosering och lämpliga alternativpreparat men hänvisar tillsvidare till RAFs vägledning.

forum Kommentarer

Kommentera