Astma och immunosuppression ej riskfaktorer för Covid-19

Publicerad
2020-03-25 07:42:10
Skribent
Samuel Rhedin

Även om det nu finns ett ökande antal rapporter om att barn som grupp generellt drabbas av mild Covid-19 sjukdom så är det fortfarande oklart om vissa riskgrupper bland barn löper ökad risk för att drabbas av svår sjukdom.

Svenska barnläkarföreningens allergisektion har tidigare gått ut med att astma inte verkar vara en specifik riskfaktor för Covid-19 men rekommednerar samtidigt alla barn att vara välbehandlnade i sin astma då underbehandling ökar risken för andra svåra virala luftvägsinfektioner.

Nu kommer nya uppgifter från Italien beträffande barn med nedsatt immunförsvar. Immunosuppression verkar ej vara en riskfaktor för svår Covid-19 sjukdom hos vare sig barn eller vuxna. Om något så diskuteras det kring om det rent av kan vara en fördel med ett mindre aktivt immunförsvar då de flesta fallen av svår Covid-19 relaterats till en överdriven immunrespons, men detta är fortfarande endast spekulationer.

forum Kommentarer

Kommentera