Det nya coronaviruset

Publicerad
2020-03-05 12:57:47
Uppdaterad
2020-03-12 08:26:07
Skribent
Samuel Rhedin

Många är oroliga och har frågor kring det nya coronaviruset SARS-CoV-2 som orsakar sjukdomen COVID-19. I dagsläget är det fortfarande oklart om virusets spridning kommer utvecklas till en fullskalig pandemi men vad man hittills sett är att barn tycks drabbas av svår sjukdom i betydligt mindre omfattning än äldre och ännu har inga dödsfall hos barn <10 år rapporterats. Vi hänvisar till folkhälsomyndigheten, krisinformation, WHO samt europeiska och amerikanska smittskyddsinstituten för vidare information och till regionernas lokala riktlinjer för omhändertagande av patienter med misstänkt sjukdom.

Folkhälsomyndigheten

Krisinformation från svenska myndigheter

WHO

Europeiska smiddskyddsinstitutet – ECDC

Amerikanska smiddskyddsinstitutet – CDC

 

forum Kommentarer

Kommentera